Innovació Oberta

induct

Avui dia a ningú se li escapa que innovar és la premissa bàsica per afrontar amb les màximes garanties d’èxit el futur, per donar resposta als reptes, necessitats i oportunitats que es presenten. Qualsevol territori i organització que vulgui mantenir la seva competitivitat i supervivència en un entorn canviant, ha d’afegir valor als seus usuaris i clients, a la societat i a ella mateixa, tot garantint un flux continu d’idees i solucions innovadores.

 

Per al sector públic la innovació ha esdevingut en aquests darrers temps indispensable. La pressió social i mediàtica que permanentment qüestiona la conveniència del servei públic i l’eficàcia i eficiència dels treballadors públics i la seva feina, afegida  als nous condicionants econòmics de la crisi, fan que s’hagi de respondre de manera accelerada als nous plantejaments i creixents necessitats de la ciutadania i dels polítics que els representen.  Per tant,  ens trobem en un entorn estructural de recursos minvants, en que és més necessari que mai cercar com multiplicar els resultats en quantitat i qualitat.

 

El Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 de la Generalitat de Catalunya ho recull, a l’establir com un objectiu estratègic el potenciar la innovació en l’administració pública, i que aquesta hagi d’implantar un model d’innovació que afecti al disseny i implementació de polítiques, presa de decisions i actuacions.

 

Cal que les diferents administracions  actuïn amb l’objectiu d’organitzar els seus processos d’innovació: algunes ja han aprovat els seus plans d’innovació per passar d’una situació en què la innovació es produïa de forma aïllada, en resposta a una necessitat o oferiment puntual, a un escenari en què sigui sistemàtica, i que respongui a necessitats de curt, mitjà i llarg termini, estratègiques i operatives.

 

Aquests plans han de dotar-se de les eines i metodologies de suport necessàries per garantir la dinamització continua de la innovació a les organitzacions públiques i també privades. Dues feines molt eficaces en aquesta tasca són la intel·ligència competitiva, que observa tot allò que es fa fóra de l’organització i que pot ser d’interès per a ella i  per altra banda la posta en marxa d’estratègies d’Innovació Oberta, en que treballadors, però també ciutadans/usuaris, i proveïdors aporten idees i col·laboren en projectes d’innovació.

 

Els portals d’Innovació Oberta com Tarracolab, de la ma de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) i el software d’innovació Induct,  responen al convenciment que l’actiu més valuós de les organitzacions  és el talent de les persones que hi treballen o hi col·laboren, en particular la seva creativitat, les quals gràcies a la seva experiència de prestació, suport  o recepció del servei públic, són els que més idees poden aportar per fer les coses millor.

 

Les comunitats d’Innovació Oberta  aporten un sistema eficaç de comunicació d’idees obert a tots els nivells de de la societat, en el nostre cas implicant ajuntaments, empreses referent a la província de Tarragona, i instituts de Formació Professional, per posar la innovació a l’abast de tothom, tot aprofitant la filosofia  de la web 2.0,  i que es basa en un sistema de generació d’idees estructurat que comença amb plantejament de reptes de territori (plantejats per part dels ajuntaments) i de sector empresarial (plantejats per part de les empreses participants), i continua amb la generació, compartició,  classificació, l’anàlisi i materialització en projectes i solucions innovadores aportades pels estudiants dels instituts de Formació Professionals involucrats, que permetin innovar en noves polítiques públiques, procediments administratius, serveis públics i privats, i perquè no, nous models organitzatius.

 

Un instrument que permetrà detectar i aprofitar el talent que hi ha al territori, el seu principal actiu. Tot plegat, permetrà afavorir la creativitat interna dels treballadors/res, promoure la seva participació i fer créixer una cultura innovadora a la província de Tarragona, implicant el major nombre de persones.

 

Àmbits tant diversos com la millora en l’atenció als usuaris, l’estalvi energètic, la millora en la comunicació o la creació de  nous productes i serveis  poden ser desenvolupats a través de Tarracolab, fent que l’administració doni un salt de qualitat en la seva relació amb la ciutadania, i les empreses del sector aprofitin el talent del territori fent front als seus reptes corporatius.