Innovació oberta a Tarragona

Objectiu: Generar, seleccionar i definir els reptes Tarracolab 2013

 • Taller 1 26/04
 • Presentació
 • Innovar en temps de crisi
 • Update d'innovació
 • WorldCafe (dinàmica d'innovació en grups)
 • Taller 2 02/05
 • Innovació en els models de negoci
 • Treball sobre el model Osterwalder
 • Update d'innovació
 • Innovació creuda
 • Taller 3 09/05
 • Generació d'idees
 • Tècniques de creativitat
 • Com innovar a cada organització
 • Update d'innovació
 • Taller 4 17/05
 • Generació de concreció dels reptes per al Tarracolab
 • Dinàmiques en equips

Objectiu: seleccionar idees i talent per resoldre els reptes Tarracolab 2013.

Objectiu: generar projectes viables i de valor per al territori.

 • Millorar idees amb metodologia lean startup
 • Contrastar les idees amb experts i mentors
 • Cohesionar l'equip emprenedor
 • Aprendre les eines bàsiques del emprenedor
 • Aprofundir en el model de negoci

 • Avaluar la viabilitat del projecte
 • Analitzar la idea clau de model de negoci
 • Aprendre a contrastar una idea i veure la seva potencialitat de negoci
 • Taller 3

 • Generació d'idees
 • Tècniques de creativitat
 • Com innovar a cada organització
 • Update d'innovació